Hoàn thiện thi công phào chỉ công trình thành phố mới Long Khánh
113/11 Đông Bắc, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, HCM

Hoàn thiện thi công phào chỉ công trình thành phố mới Long Khánh

Thông tin dự án:

Công trình: Hoàn thiện công trình thành phố mới Long Khánh

 Hạng mục: 

 Địa điểm: Thành phố mới Long Khánh

 Khách hàng: 

Công trình khác

Back To Top