Hoàn thiện thi công phào chỉ công trình 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh
39 Nguyễn Minh Chấn, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Hoàn thiện thi công phào chỉ công trình 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Thông tin dự án:

Công trình: Hoàn thiện công trình Biệt Thự Đà Nẵng

 Hạng mục: thi công phào chỉ PU 

 Địa điểm: 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Đà Nẵng

 Khách hàng: 

Công trình khác

Back To Top