Hoàn thiện thi công phào chỉ công trình Trường Chinh, Đà Nẵng
39 Nguyễn Minh Chấn, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Hoàn thiện thi công phào chỉ công trình Trường Chinh, Đà Nẵng

Thông tin dự án:

Công trình: Hoàn thiện công trình Trường Chinh, Đà Nẵng

 Hạng mục: thi công phào chỉ tân cổ điển

 Địa điểm: 330 Trường Chinh

 Khách hàng: 

Công trình khác

Back To Top